Wyprawka psa i kota

(czyli co powinien zabrać ze sobą do Hotelu każdy nasz gość)

 • Książeczkę zdrowia lub Paszport z:
  • aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie (jest ważne przez rok od daty szczepienia)
  • aktualnym szczepieniem przeciwko chorobom wirusowym (jest ważne przez dwa lata od daty szczepienia)
  • aktualnym odrobaczeniem (maksymalnie 3 miesiące od daty przyjazdu do hotelu)
  • powinien być zabezpieczony przed kleszczami i innymi insektami
 • Smycz i (lub) szelki
  • mile widziana jest adresówka przy obroży
  • kaganiec (jeśli jest używany) 
 • Wyposażenie:
  • własną karmę (chyba, że ustalono inaczej)  
  • leki i suplementy diety (jeśli zwierzę przyjmuje)
  • miski (jeśli to konieczne)
  • w zależności od pory roku okrycia wierzchnie (jeśli są używane)
  • koty powinny zabrać ze sobą swoją kuwetę i żwirek, którego używają na co dzień
  • kocyki i zabawki (jeśli zwierzę jest bardzo do nich przywiązane).

Z góry dziękujemy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 To o czym musisz wiedzieć i pamiętać:

Art. 56. Obowiązek ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie


Dz.U.2017.0.1855 t.j. – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii, o których mowa w ust. 3. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie, o którym mowa w art. 24e paszporty zwierząt ust. 2.
4a. Dane z rejestru, o którym mowa w ust. 4, dotyczące szczepień przeprowadzonych w danym miesiącu są przekazywane powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce położenia zakładu leczniczego dla zwierząt, do 15. dnia następnego miesiąca.
4b. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość wynagrodzenia lekarzy weterynarii, o których mowa w ust. 3, za dokonanie szczepienia psa, mając na uwadze zapewnienie możliwości dokonywania szczepień psów przeciwko wściekliźnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uwzględniając koszty ich dokonania.
5. Szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie przeprowadza wojewódzki lekarz weterynarii.
6. Minister właściwy do spraw rolnictwa, mając na względzie zmniejszenie ryzyka wystąpienia niektórych chorób zakaźnych zwierząt na określonej części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporządzenia:
1) określi:
a) szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, a w szczególności obszary, na których przeprowadza się szczepienia, rodzaj szczepionki i sposób jej podania,
b) wzór i szczegółowy sposób prowadzenia rejestru oraz wzór zaświadczenia, o których mowa w ust. 4;
2) może wprowadzić obowiązek ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie.
7. W przypadku wprowadzenia obowiązku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

________________________________________________________________________________________________________

KWARANTANNA POSZCZEPIENNA

To czas, w którym organizm wytwarza odporność na choroby, przeciwko którym został zaszczepiony w ciągu czternastu dni od szczepienia. W tym czasie układ immunologiczny wytwarza przeciwciała. Organizm (zwłaszcza szczeniaka) jest wtedy bardziej podatny na zachorowanie, dlatego nie powinniśmy narażać go na styczność z ewentualnymi zarazkami, a także na większe obciążenia organizmu takie jak zmokniecie, zmarznięcie czy duży wysiłek. Z tego powodu do czasu zakończenia kwarantanny poszczepiennej nie zaleca się spacerów, szczególnie w miejsca licznie uczęszczane przez obce psy oraz korzystanie z usług przedszkoli i hoteli dla psów. Dwa tygodnie po szczepieniu układ immunologiczny osiąga maksymalną liczbę przeciwciał, a więc zyskuje możliwie najlepszą odporność.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dlaczego odrobaczanie zwierząt domowych jest takie ważne?

Pies czy kot w domu to sporo radości i obowiązków. Jednym z tych ważniejszych, jest odrobaczanie. Pasożyty, których może być nosicielem, są bowiem zagrożeniem nie tylko dla niego samego, ale również pozostałych domowników, w tym głównie dzieci.

Najczęściej spotykane u psów pasożyty wewnętrzne, które z łatwością przenoszą się na ludzi, to tasiemczyce i glistnice. Ich larwy mogą być wszędzie: na trawnikach, w piaskownicach i w futrze zwierzęcia. Niektóre z nich mogą powodować poważne choroby, w tym toksokarozę – wywoływaną przez larwy nicieni jelitowych z rodzaju Toxocara. Po dostaniu się do organizmu człowieka nie kończą swojego rozwoju w przewodzie pokarmowym, ale przenikają do różnych narządów wewnętrznych i tkanek, prowadząc do ich uszkodzenia. W skrajnych przypadkach, toksokaroza może skutkować również śmiercią nosiciela. Leczenie przebiega długo i nie zawsze kończy się sukcesem.

Odrobaczanie:

Żeby uniknąć powyższych zagrożeń, warto postawić na odpowiednią profilaktykę (bądź skuteczne leczenie, gdy mamy do czynienia z nosicielem) i odrobaczać domowe zwierzęta, aby uniknąć rozprzestrzeniania źródła zakażenia w środowisku zewnętrznym. Jak bardzo ignorujemy ten problem, pokazują badania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które mówią wprost – stopień skażenia polskiej gleby jajami pasożytów jest bardzo duży. Pod względem występowania pasożytniczych larw zbadano m.in. miejskie trawniki, skwery, ale również piaskownice. W samej Warszawie skażenie tego ostatniego miejsca, w którym przebywają dzieci, sięga około 10 procent.

Poza regularnym odrobaczaniem, właściciele psów i kotów powinni również sprzątać odchody zwierząt i nie wyprowadzać ich w okolice terenów zabaw dzieci. Dobrze pilnować, by nasze zwierzęta nie miały kontaktu z odchodami innych zwierząt i nie spożywały surowego mięsa, szczególnie nieznanego pochodzenia. Ci, którzy trzymają zwierzaka w domu, bądź mają ze zwierzętami częsty kontakt, powinni szczególnie dbać o higienę: myć ręce po każdej zabawie i unikać lizania przez zwierzę po twarzy.

Jak często odrobaczać zwierzęta?

Jak pokazują badania, aż 10-40% psów, oraz blisko 70% szczeniąt jest zarażonych pasożytami. Dlatego w wieku szczenięcym, konieczność odrobaczania jest dość częsta. Pierwsze odrobaczanie można wykonać w wieku 2-4 tygodni, drugie około 4-6 tyg., trzecie w wieku około 10 tyg. życia zwierzęcia. Później odrobaczanie powtarzamy co 3-6 miesięcy. Niektóre źródła podają, że zabieg w przypadku psów i kotów powinien mieć miejsce co najmniej 4 razy w roku (kiedy nie mamy dzieci, wystarczy odrobaczać zwierzę dwa razy w roku).

Po czym poznać, że nas zwierzak jest nosicielem?

Każdy pasożyt, poza korzystaniem z pokarmów spożywanych przez swojego gospodarza, zatruwa też jego organizm szkodliwymi produktami przemiany materii. Wydzieliny te mają negatywny wpływ na funkcjonowanie zainfekowanych narządów (najczęściej to wątroba, mięśnie lub gałka oczna), ale również całego organizmu, skutecznie blokując system odpornościowy nosiciela. Zarażony pies może być osowiały, może mieć matową sierść, biegunkę o różnym natężeniu. Mimo, że zwierzę ma dobry apetyt, można u niego zaobserwować spadek masy ciała. Typowym objawem jest też świąd odbytu, skutkujący charakterystycznym „saneczkowaniem”. To ostatni dzwonek, by jak najszybciej wybrać się ze zwierzęciem do weterynarza.

źródło

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja RODO

Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poniżej jest firma MAJHEWA Robert Dołęgowski z siedzibą przy ul. Przeciętnej 9, w Pruszkowie (kod pocztowy: 05-800), tel.: 604-250-839, adres e-mail: biuro@rudypies.pl
2. Celem zbierania danych jest określenie właściciela lub osoby powierzającej zwierzę hotelowi, czynności związane z wystawianiem rachunków za wykonaną usługę lub ewentualną windykacją należności przez firmy zewnętrzne. Dane adresowe klientów są również wykorzystywane w okresach świątecznych w celu wysyłania kartek z życzeniami.
3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usług zawartych w umowie. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe pozostawienie zwierzęcia w hotelu i korzystanie z jego usług dodatkowych.
5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Comments are closed.